På slipen

Över vattenlinjen

Okulär besiktning av vattenlinjen.