Klara Marie seglar som vanligt, även om allt inte är som vanligt.

Höga hastigheter utlovas sällan med Klara Marie

Seglingsprogrammet för Klara Marie ligger fast, med reservation för att vi kan komma att behöva begränsa antalet passagerare. Det senare är avhängigt de besked som kommer från Folkhälsomyndigheten. Vi följer nyheter och råd dagligen.

Alla förändringar som gäller bokade seglatser kommer att meddelas i god tid och förbetalda seglingsturer kommer att återbetalas i de fall att vi inte kan bereda plats ombord.

Scroll to Top