Köp lottbref i Klara Marie

Enligt gammal tradition kan man även köpa in sig som lottbrefsägare. De flesta lottbrefsägare bor i Skillinge, men det finns även många som stöder Klara Marie runt om, både i Sverige och i världen.

Lottbref för Klara Marie

Köp ett Lottbref för 550 kr och bli Lottbrefsägare i Klara Marie!

Välj antal lottbref du vill köpa. Ett lottbref kostar 550 kr.
Din epostadress

Kontakta oss

Föreningen Partrederiet Klara Marie

Föreningen Partrederiet Klara Marie
Ostermansgatan 3, Hamnplan
276 60 Skillinge

Telefon: 0414-311 84
E-post: [email protected] (teliaadressen kommer att fasas ut under 2018: [email protected])

Bankgiro: 5839-3083
Org nr: 838800-7554
Moms nr / VAT:  SE838800755401

Kontaktperson: Ordförande Bengt Nörby, 0708-72 23 35
Kontaktperson: Vice ordförande Leif Eriksson, 0709-72 65 51

 

Tvåmastskonerten och ”Bornholmsklippern” Klara Marie med hemmahamn i Skillinge, har med sin klipperstäv och sin ”vackert utbyggda akterspegel”, en skrovlinje som väcker mångas beundran. Verksamheten runt skonerten Klara Marie drivs idag i föreningsform med över 700 medlemmar och Lottbrefsägare.

Medlemmarna informeras om projektet genom vår tidning ”Bogsvall” som ges ut 3 ggr/år. Kostnaden för tidningen, täcks av annonsörer. För att finansiera detta sjöfarthistoriska projekt söker vi sponsorer som är intresserade av att delta och få visa upp sig genom att få se sin loggo på en flagga i vårt flaggspel.

Bli medlem i Klara Marie

Det är lätt att bli medlem i Partrederiet Klara Marie!
Årsavgiften är 200 kr/person!
Fyll i dina uppgifter i formuläret här och efter att du skickat in så betalar du 200 kr på bankgiro 5839-3083. Efter det är du medlem och då får du vår medlemstidning ”Bogsvallet” och löpande information från Klara Marie.

Medlemsanmälan Klara Marie

Din epostadress

Styrelsen

kransenStyrelsen för Klara Marie:

 • Tommy Andersson
 • Christer Dillner
 • Jacob Eberhardt
 • Göran Ericson
 • Dolway Eriksson
 • Leif Eriksson
 • Christina Hedbom-Eriksson
 • Bo Holmqvist
 • Thomas Ingvarsson
 • Anders Lancing
 • Leif Lindau
 • Bengt Nörby
 • Lars Rabe
 • Anders Thorsson

Klara Maries skeppsbutik

Här i Klara Maries skeppsbutik visar vi muggar, t-shirts, kepsar, klistermärken som du kan köpa ombord…